معدن فاکتور مشتری در adempiere

جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | October 2013Compiere با سازماندهی منحصر بفردی که دارد از تکرار اطلاعات و نیاز به هماهنگ سازی آن جلوگیری می کند . با طراحی ای خلاقانه Compiere امکان سفارشی سازی آسان در برنامه را فراهم می کند . ماژول های موجود در این راه حل ERP شامل مدیریت ارتباط با مشتری ، وصول وجه ، درخواست پرداخت ، مدیریت ارتباط با اعضا ، انبار ، مدیریت زنجیره تامین.معدن فاکتور مشتری در adempiere,جديدترين مقالات مرتبط با مدیریت فناوری اطلاعات | October 2013Compiere با سازماندهی منحصر بفردی که دارد از تکرار اطلاعات و نیاز به هماهنگ سازی آن جلوگیری می کند . با طراحی ای خلاقانه Compiere امکان سفارشی سازی آسان در برنامه را فراهم می کند . ماژول های موجود در این راه حل ERP شامل مدیریت ارتباط با مشتری ، وصول وجه ، درخواست پرداخت ، مدیریت ارتباط با اعضا ، انبار ، مدیریت زنجیره تامین.