نوک قلم سنگ زنی pcmc

قلم بنایی با مقطع هشت پر - ایران پتکقلم بنایی با مقطع هشت پر. از فولادهای آلیاژی کروم-وانادیم ساخته می شوند. نوک قلم ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ زنی می شود. کاملاََ سخت کاری می شوند. قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شوند که در اثر اعمال ضربات ، قارچی شکل نشوند. بدنه قلم ها رنگ می شوند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می.نوک قلم سنگ زنی pcmc,قلم نوک تیز با مقطع هشت پر - ایران پتکقلم نوک تیز با مقطع هشت پر. از فولادهای آلیاژی کروم – وانادیم ساخته می‌شوند. نوک قلم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ‌ زنی می‌شوند. کاملاً سخت‌کاری می‌شوند. قسمت چکش‌خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند. بدنه قلم‌ها رنگ می‌شوند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می‌شوند.

9 نظرات

دریافت

14 دسامبر 2013 . ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻋﻤﻞ ﺣﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﺑﻪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷــﺎﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳــﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺳــﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺼﻞ «ﮔﻮﻫﺮﻳﺎﻥ ﻭ. ﺟﻮﺍﻫﺮﺗﺮﺍﺷــﺎﻥ»، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻜّﺎﻛﻲ ﺭﻭﻱ ﺳــﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﻨﺘﻲ(ﻣﻬﺮﻛﻨﻲ) ﺑﺎ «ﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺍﺷﻲ»، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺿﻴﺢ .1ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ، ﻓﺮﻕ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺍﺷﻲ ﻭ ﺣﻜﺎﻛﻲ ﺭﻭﻱ ﻧﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺩﻩ ﻟﺰﺝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ.

حکاکی روی سنگ - ایران آنتیک

یکی از صنایع سنگی زیبا ، حکاکی یا قلمزنی روی سنگ میباشد. حک کردن نقشی بر روی سنگ به وسیله ابزارهایی مثل قلم های مختلف که گاهی کاملاً دست ساز می باشد هنری بسیار زیبا و ارزنده می باشد. هنر زیبای حکاکی کاربردهای متنوعی دارد.

حکاکی و قلم زنی روی سنگ :: کیمیا استون|خرید|فروش|ساخت|انگشتر .

24 ا کتبر 2012 . سنگ تراشی یا حجاری یکی از صنایع وفنون کهن ایران است . صنعت گران سنگ تراش از قدیم با تراش سنگ های کوه بعضی ابزار واشیاء واسباب خانه وسایل آیینی وزینتی می ساختند وروی انها استادان قلم زن نقش هایی می انداختند. سنگ تراشی وقلم زنی از قدیم به هم وابسته بوده و سنگ تراشان وقلم زنان با یکدیگر در پدید.

قلم بنایی با مقطع هشت پر - ایران پتک

قلم بنایی با مقطع هشت پر. از فولادهای آلیاژی کروم-وانادیم ساخته می شوند. نوک قلم ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ زنی می شود. کاملاََ سخت کاری می شوند. قسمت چکش خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می شوند که در اثر اعمال ضربات ، قارچی شکل نشوند. بدنه قلم ها رنگ می شوند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می.

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر - ایران پتک

قلم نوک تیز با مقطع هشت پر. از فولادهای آلیاژی کروم – وانادیم ساخته می‌شوند. نوک قلم‌ها به روش آهنگری (فورج) ساخته و سنگ‌ زنی می‌شوند. کاملاً سخت‌کاری می‌شوند. قسمت چکش‌خور آنها به نحوی عملیات حرارتی می‌شود که در اثر اعمال ضربات، قارچی شکل نشوند. بدنه قلم‌ها رنگ می‌شوند. مطابق با استاندارد ملی ایران به شماره 10356 تولید می‌شوند.

دریافت

14 دسامبر 2013 . ﺗﺼﻮﺭ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻥ ﻋﻤﻞ ﺣﻚ ﺑﺎ ﻗﻠﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺿﺮﺑﻪ، ﺍﺯ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺩﺭ ﺍﺫﻫﺎﻥ ﺟﺎﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺷــﺎﺭﺩﻥ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳــﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺷــﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺭ ﺳــﻴﺎﺣﺘﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮﺩ ﻓﺼﻞ «ﮔﻮﻫﺮﻳﺎﻥ ﻭ. ﺟﻮﺍﻫﺮﺗﺮﺍﺷــﺎﻥ»، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺣﻜّﺎﻛﻲ ﺭﻭﻱ ﺳــﻨﮓ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﻨﺘﻲ(ﻣﻬﺮﻛﻨﻲ) ﺑﺎ «ﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺍﺷﻲ»، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﺿﻴﺢ .1ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ، ﻓﺮﻕ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺍﺷﻲ ﻭ ﺣﻜﺎﻛﻲ ﺭﻭﻱ ﻧﮕﻴﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎﺩﻩ ﻟﺰﺝ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ.

حکاکی روی سنگ - ایران آنتیک

یکی از صنایع سنگی زیبا ، حکاکی یا قلمزنی روی سنگ میباشد. حک کردن نقشی بر روی سنگ به وسیله ابزارهایی مثل قلم های مختلف که گاهی کاملاً دست ساز می باشد هنری بسیار زیبا و ارزنده می باشد. هنر زیبای حکاکی کاربردهای متنوعی دارد.

نوک قلم سنگ زنی pcmc,

حکاکی و قلم زنی روی سنگ :: کیمیا استون|خرید|فروش|ساخت|انگشتر .

24 ا کتبر 2012 . سنگ تراشی یا حجاری یکی از صنایع وفنون کهن ایران است . صنعت گران سنگ تراش از قدیم با تراش سنگ های کوه بعضی ابزار واشیاء واسباب خانه وسایل آیینی وزینتی می ساختند وروی انها استادان قلم زن نقش هایی می انداختند. سنگ تراشی وقلم زنی از قدیم به هم وابسته بوده و سنگ تراشان وقلم زنان با یکدیگر در پدید.

نوک قلم سنگ زنی pcmc,
Pre:سنگ شکن و ماشین آلات به باتری های سلول خشک
Next:موتور چرخ در chennai