طراحی مس و سرب پی دی اف کارخانه فرآوری

طراحی مس و سرب پی دی اف کارخانه فرآوری,تحلیل صنعت سرب و روی - کارگزاری صبا تامینروی فلزی است به رنگ سفید مایل به آبی با نماد. Zn. ، وزن مخصوص. /7. 13. گرم بر سانتی متر مکعب، ترد و شکننده، سخت، نقطه. جوش. 917. درجه سانتیگراد درجه سانتی گراد و نقطه ذوب. 421. درجه سانتی گراد. سرب و روی در طبیعت همواره با هم آمیخته. بوده و سنگ. های درونگیر مشترکی دارند. کانسار سرب و روی معموالً با نهشته. های مهمی از باریت.طراحی مس و سرب پی دی اف کارخانه فرآوری,رزومه کامل فارسی - دانشگاه تربیت مدرس9 فوریه 2016 . ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوھﺶ .1. ﻛﻠﯿﻨﻲ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد و ﻣﺮادي، ﺳﻌﯿﺪ، "ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ روي از ﺑﺎطﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮب روي اﻧﮕﻮران"،. ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﮫﺘﺪﺳﻲ ﻣﺪرس، ص. 15. -. 22. ش. 9. س. 1381 . .2. ﻛﻠﯿﻨﻲ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ، ﺧﺪادادي ، اﺣﻤﺪ و ﺑﺎراﻧﻲ، ﻛﯿﺎﻧﻮش، " ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاوري ﻛﺎﻧﺴﻨﮓ آھﻦ . ﻣﺪﻟﺴﺎزی رﻳﺎﺿﯽ و طﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮫﺖ ھﯿﭗ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻛﺎﻧﻲ ھﺎي اﻛﺴﯿﺪه ﻣﺲ "، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ. ﻣﻌﺪن،ص. 23.

24 نظرات

شركت مهندسي دانش فراوران در يك نگاه

طراحی و ساخت تجهيزات فرآوري مواد معدني در مقياس آزمايشگاهي، نيمه صنعتي، مكانيك سنگ و •. ژئوتكنيك . آزمايشگاه شركت مجهز به تجهيزات فرآوری مواد معدنی شامل دستگاههای خردايش، دانه بندی، جداكننده. هاي مغناطيسی، ثقلی، . مس، آهن)مگنتيت، هماتيت(، سرب و روی، زغال، كائولن، سيليس، تالك، طال، بنتونيت، باريت، كروميت. وتيتانيم.

تهدید یا فرصت ، ضایعات الکترونیک مقدمه در برخی شود. اطالق می .

تغییر نگاه طراحی در. بسیاری از اقالم صنعتی در جهت. محدود کردن عمر. کاری. 0. ،. سبک. سازی و تولید ارزان. تر. باعث. افزایش. حجم. ضایعات الکترونیک. ی. شده است . بر اساس .. مس و. آلومینیوم که ارزش بازیافت دارند، معموال حاوی درصد کمی از عناصر کمیاب خاکی و عناصر ارزشمند. هستند . بنا بر برخی گزارش. ها در تجهیزات. الکترونیکی.

ماهنامه پردازش، شماره 111 - Magiran

مشاهده متن [PDF 208KB] . رفتار مبتني بر ايمني، مرحله نهايي به سوي عمليات ايمن در كارخانه هاي توليد فولاد . ناصر زندي، مدير واحد طراحي و مهندسي در گفت و گو با ماهنامه تخصصي پردازش: با اجراي 700 پروژه طراحي و مهندسي صورت مي گيرد؛ فراهم شدن زمينه افزايش توليد، اجراي طرح هاي توسعه، صرفه جويي در مصرف انرژي در فولاد مباركه.

رزومه کامل فارسی - دانشگاه تربیت مدرس

9 فوریه 2016 . ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﯽ- ﭘﮋوھﺶ .1. ﻛﻠﯿﻨﻲ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد و ﻣﺮادي، ﺳﻌﯿﺪ، "ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ روي از ﺑﺎطﻠﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن ﺳﺮب روي اﻧﮕﻮران"،. ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻨﻲ ﻣﮫﺘﺪﺳﻲ ﻣﺪرس، ص. 15. -. 22. ش. 9. س. 1381 . .2. ﻛﻠﯿﻨﻲ، ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ، ﺧﺪادادي ، اﺣﻤﺪ و ﺑﺎراﻧﻲ، ﻛﯿﺎﻧﻮش، " ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺮاوري ﻛﺎﻧﺴﻨﮓ آھﻦ . ﻣﺪﻟﺴﺎزی رﻳﺎﺿﯽ و طﺮاﺣﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﮫﺖ ھﯿﭗ ﻟﯿﭽﯿﻨﮓ ﻛﺎﻧﻲ ھﺎي اﻛﺴﯿﺪه ﻣﺲ "، ﻣﺠﻠﻪ ﻣﮫﻨﺪﺳﯽ. ﻣﻌﺪن،ص. 23.

مطالعه اثرات زیست محیطی پساب کارخانه فراوری معدن مس قلعه زری .

مطالعه اثرات زیست محیطی پساب کارخانه فراوری معدن مس قلعه زری بیرجند . دریافت فایل Pdf. یکی از مشکلات اساسی دراستخراج معادن، دفع باطله‌ها می‌باشد. باطله‌ها مواد زائدی هستند که درعملیات حفاری، استخراج و کانه‌آرایی، در معادن تولید می‌شوند. به دلیل . دوغاب خروجی کارخانه حاوی مقادیری فلزات سنگین از جمله مس، سرب و روی می‌باشد.

شركت مهندسي دانش فراوران در يك نگاه

طراحی و ساخت تجهيزات فرآوري مواد معدني در مقياس آزمايشگاهي، نيمه صنعتي، مكانيك سنگ و •. ژئوتكنيك . آزمايشگاه شركت مجهز به تجهيزات فرآوری مواد معدنی شامل دستگاههای خردايش، دانه بندی، جداكننده. هاي مغناطيسی، ثقلی، . مس، آهن)مگنتيت، هماتيت(، سرب و روی، زغال، كائولن، سيليس، تالك، طال، بنتونيت، باريت، كروميت. وتيتانيم.

فلوتاسیون پیشرفته - حمید خوشدست - مجتمع آموزش عالی زرند

طراحی و بهینه. سازی چیدمان مدارها. 152. طراحی مدارهای فلوتاسیون. 244. بهینه. سازی چیدمان مدارهای فلوتاسیون. 224. منابع. : پایان. نامه. های انجام شده در مجتمع مس سرچشمه، مجتمع سنگ آهن گل گهر و کارخانه زغالشویی زرند. مجموع مقاالت منتشر شده .. جدول زیر، مقادیر عیار روی در خوراک یک کارخانه فرآوری سرب و روی ارائه شده است. برای تهیه. 21.

تهدید یا فرصت ، ضایعات الکترونیک مقدمه در برخی شود. اطالق می .

تغییر نگاه طراحی در. بسیاری از اقالم صنعتی در جهت. محدود کردن عمر. کاری. 0. ،. سبک. سازی و تولید ارزان. تر. باعث. افزایش. حجم. ضایعات الکترونیک. ی. شده است . بر اساس .. مس و. آلومینیوم که ارزش بازیافت دارند، معموال حاوی درصد کمی از عناصر کمیاب خاکی و عناصر ارزشمند. هستند . بنا بر برخی گزارش. ها در تجهیزات. الکترونیکی.

ﻩﮊﻭﺮﭘ ﻯﺎﻫ ﻰﻧﺪﻌﻣ - کان آذین

ارائه خدمات طراحي و مشاوره بر عمليات بهره‌برداري از معدن كروميت ني پك. 6. تهيه طرح تجهيز و آماده . مشاوره و نظارت بر انجام آماده سازي و استخراج و نيز كارخانه فلوتاسيون سرب نخلك. 11. اكتشاف مواد . مطالعات اكتشافي نيمه تفصيلي بخش غيرآهكي و پي جويي بخش آهكي مواد اوليه سيمان در محدوده سايت كارخانه سيمان سنگسر. 21. مطالعات مواد و.

رزومه - محمد نوع پرست

. سرب و روی، جواد وظیفه مهربانی، دانشگاه تهران، 1387/11/29; بهینه سازی خطوط تولید کنسانتره کارخانه زغالشویی البرز مرکزی، امیر شعبانی، دانشگاه تهران، 1387/11/30; بررسی امکان فرآوری سنگ آهن آبرفتی سنگان و تولید در مقیاس پایلوت و طراحی مهندسی آن، قربان ارجمند، دانشگاه تهران، 1388/06/25; بررسی مدار فلوتاسیون کانسنگ.

ﮔﺮﺟﺴﺘﺎﻥ - وزارت صنعت، معدن و تجارت

1991. ،ﻃﯿﻒ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺷﺎﻣﻞ. ارﺳﻨﯿﮏ،. ﺑﺎرﯾﺖ،. ﺑﻨﺘﻮﻧﯿﺖ،. ذﻏﺎﻟﺴﻨﮓ،. ﻣﺲ،. دﯾﺎﺗﻮﻣﯿﺖ،. ﺳﺮب،. ﻣﻨﮕﻨﺰ،. زﺋﻮﻟﯿﺖ و روي ﺑﻮد . ﺑﺨﺶ ﻣﺘﺎﻟﻮرژي. ،. ﻓﺮوآﻟﯿﺎژﻫﺎ و ﻓﻮﻻد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد . از ﺳﺎل . ﺎز، اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺮداﯾﺶ، و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮاوري ﺑﺮاي ﻓﻠﻮﺗﺎﺳﯿﻮن و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺲ . ﺣﻔﺮه اﺻﻠﯽ ﻣﻌﺪن. 350. ﻣﺘﺮ ﻋﻤﻖ دارد. و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮان ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ. 2.5. ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ د. ر ﺳﺎل ﺳﻮﻟﻔﯿﺪ ﻣﺲ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. از.

زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻓﻜﺲ ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎم ﺷﺮﻛﺖ آدرس

اﻣﻴﺮ ﻫﺎدي اﻧﺼﺎري. -52. 22921250. -. 021. 22921249. -021. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ، ﺳﻨﮓ. ﻣﺲ. ﺻﺎدرات. : ﺳﻨﮓ آﻫﻦ،. ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه، آﻫﻦ اﺳﻔﻨﺠﻲ. ،. ﺳﻨﮓ ﻣﺲ midascogroupgmail midasco .. ﻃﺮاﺣﻲ،. ﺳﺎﺧﺖ،ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي. ﻣﺎﺷﻴﻦ اﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺼﺎﻟﺢ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و راﻫﺴﺎزي و. ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ. ) infokoupalpoulad-int .koupalpoulad-int. ﺗﻬﺮان. : ﺧﻴﺎﺑﺎن آزادي، اﺑﺘﺪاي.

معدن سرب نخلک انارک - نایین - نائین را بیشتر بشناسید - شهرستان .

تولید اصلی معدن نخلک كنسانتره سرب و مواد معدنی استخراجی حاوی کانی‌های گالن یا سولفور سرب و سروزیت یا کربنات سرب است. . معادن «سرب نخلك»، «مس طالمسي»، «مس مسكني»، «سرب سياه كوه» و «طلاي خوني» از مهم‌ترين معادن بخش انارك از توابع شهرستان نایین در شرق استان اصفهان به شمار مي‌آيند. در انارک . دانلود فایل مقاله با PDF.

بررسي نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديدهاي بخش معدن و صنايع معدني .

اكتشاف، بهره برداري، فرآوري و توليد محصوالت صنايع معدني با مسئوليت،. هدايت و نظارت دولت بر پايه فناوري .. وجود ظرفيت هاي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آالت صنعتي و. معدني و اجراي طرح )پتانسيل توسعه . پتانسيل معدني بالقوه كشور )وجود معادن در مرتبه جهاني براي مثال مس، سرب. و روي، آهن و .(. - تنوع مواد معدني )حدود.

مس - پايگاه دانلود رایگان کتاب

ذخیره احتمالی مس جهان ۲۴۰۰ میلیون تن است که بیشترین درصد تولید آن از معادن روباز است و تولید سالانه مس حدود ۱۰ میلیون تن در جهان می باشد… ... منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراک مصرفی ماهیان پرورشی است که با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد.

Journal Archive - Articles - مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران

بهینه سازی پارامترهای تخریب دی متیل فتالات توسط نانو ذرات آهن صفر ظرفیتی با استفاده از روش سطح پاسخ: تعیین محصولات واسطه و مسیر فرایند تخریب. | [Abstract-FA] | [Abstract-EN] .. اندازه گیری میزان سرب، کادمیوم و مس در چای سیاه تولیدی در کارخانجات مازندران در بهار و تابستان 1390. | [Abstract-FA] | [Abstract-EN].

مس - پايگاه دانلود رایگان کتاب

ذخیره احتمالی مس جهان ۲۴۰۰ میلیون تن است که بیشترین درصد تولید آن از معادن روباز است و تولید سالانه مس حدود ۱۰ میلیون تن در جهان می باشد… ... منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراک مصرفی ماهیان پرورشی است که با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد.

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ در ﻫﻮاي ﻧﻮاﺣﯽ ﺷﻬﺮي (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮ - مطالعات علوم محیط زیست

28 مه 2016 . ﻫﺎ و ﻓﻠﺰ ﺳﺮب، در اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ،. ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣ. ﻼك ﻋﻤﻞ ﺑﻮده. اﺳﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه. ﻫﺎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻓﻠﺰات ﻣﺲ و ﺟﯿﻮه در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ. اﻧﺪ،. ازﻃﺮﻓﯽ، ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ... ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺮب در ﻫﻮا ﻧﺎﺷﯽ. از. ﻓﻌﺎﻟﯿ. ﺖ. ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻨﮓ. ﻣﻌﺪن،. ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻓﻠﺰي، ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻮﻻد، اﺣﺘﺮاق ﭼﻮب و. ذﻏﺎل. ﺳﻨﮓ،. زﺑﺎﻟﻪ. ﺳﻮزﻫﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮي.

خط تولید کنسانتره سرب، روی، مس | شرکت مهندسی دیرین صنعت باختر

شرکت دیرین صنعت باختر در راستای اصلاح الگوی مصرف خاک برای کارخانه های تولید شمش سرب ، روی و مس اقدام به تحقیق و بررسی در خصوص تولید کنسانتره عیار . آزمایشکاهی و نیز پایلوت پلنت، مشاوره به منظور ایجاد خط تولید کنسانتره، طراحی و ساخت ماشین آلات مربوطه ، نصب و نهایتا راه اندازی و تولید خطوط کنسانتره اشاره کرد.

شرکت تمام مواد مهندسی میهن- 77225080

20 ژانويه 2017 . ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﺗﺮ. ي. ﻫﺎ. ي. ﺑﺎ دوام ﺧﻮدرو. 16. ﻧﺎﻧﻮاﺑﺰار. ي. ﺑﺮا. ي. ﺗﺰر. ﻖﻳ. دﻗ. ﻖﻴ. ﻣﻮاد ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻔﺮه دﻧﺪان. 17. ﺗﻮﻟ. ﺪﻴ. ﻛﺎﻏﺬ ﺿﺪﺣﺮ. ﻖﻳ. ﺑﺎ ﺧﻮاص آﻧﺘ. ﻲ. ﺑﺎﻛﺘﺮ. ﺎلﻳ. 17. اﺑﺪاع ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻛﺸﻮر در ﺗﻮﻟ. ﺪﻴ ... ﮔﻴﺮ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﺎﺷـﻲ و. ﺳﺮاﻣﻴﻚ اﺻﻔﻬﺎن ﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻣﺎﻟﻲ و اﺣﺪاث ﺑﻲ روﻳﻪ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﺷﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎز ﺑـﺎزار را ﻣـﻲ ﺗـﻮان از. ﻣ. ﻬﻤﺘﺮﻳﻦ دﻻﻳﻞ رﻛﻮد در اﻳﻦ.

نمایشـگاه سـاالنه معدن و صـنایع معـدنی ایران

3 آگوست 2016 . کانه آرایی و فرآوری. -. تجهیزات خطوط تولید از قبیل: سرند، فیدر، میز، جیگ، انواع سنگ شکن،. آسیابها، کوره ها و خشک کن ها و . کانه آرایی: -. صنایع معدنی) سرامیک، آجر، کاشی، سیمان، چینی، شیشه، فروآلیاژها،. نسوزها و دیرگدازها و .(. -. ذوب فلزات) آهن، مس، سرب، روی، آلومینیوم، کرومیت، فرو آلیاژها و ..(. -. کارخانجات و.

تأثیر مس و روی بر ویژگی‌های رشدی، غلظت برخی عناصر معدنی و .

19 فوریه 2014 . ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﻣﺲ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺑﺮ ﺻﻔﺎﺕ ﺭﻳﺨﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﻴﺎﻩ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﺎﻟﻨﮕﻮﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣـﺲ، ﺭﻭﻱ، ﺁﻫـﻦ، ﻣﻨﮕﻨـﺰ، ﻓﺴـﻔﺮ ﻭ. ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ. ﺩﺭ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺷﺎﺧﺴﺎﺭﻩ ﻭ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺩﻣﮑﺮﺩﻩ ﻭ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ، ﻳﮏ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻳﻞ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻃـﺮﺡ. ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ . ﺗﻴﻤﺎﺭﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﺲ. (. ﺻﻔﺮ،. ۵. ﻭ. ۲۵. ﻣﻴﻠﻲ. ﮔﺮﻡ ﺩﺭ ﮐﻴﻠﻮﮔﺮﻡ ﺧﺎﮎ.

ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻓﻠﺰات Metal Casting

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﺎ ﺷﮑﻠﻬﺎي ﻫﻨﺪﺳﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ روﺷﻬﺎي دﯾﮕ. ﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ. •. اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل. داﺧﻠﯽ. و. ﺧﺎرﺟﯽ. •. ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي رﯾﺨﺘﻪ ﮔﺮي ﻗﻄﻌﻪ را ﺑﺼﻮرت ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺗ. ﻮﻟﯿﺪ. ﮐﺮده ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ... ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻐﺰﯾﻪ. ▫. ﺗﻐﺰﯾﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺬاب ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻘﺒﺎض را ﺟﺒﺮان ﮐﻨﺪ و ﭘ. ﺲ از. رﯾﺨﺘﮕﺮي از ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪا ﻣﯽ ﺷﻮد . ▫. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻮرﯾﻨﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد . ▫. ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ.

Pre:دستگاه d ها fabri یون د لا gaine ressort
Next:بازیگران تولید منگنز